Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

„Kierunek szóstka”

Projekty oświatowe » „Kierunek szóstka”

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kierunek szóstka”

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu,
  • wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 136 uczniów (72K i 64M),

poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań, zajęć z rozwoju kompetencji społecznych oraz wzrost kompetencji zawodowych 20 nauczycieli.

Czas realizacji projektu: 01.09.2018r. – 31.12.2020r.

Dofinansowanie projektu z UE: 186 484,12 PLN

Wartość projektu: 207 204,58 PLN

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu    -   wskaźniki kluczowe

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 20

Wartość docelowa - Kobiety 19

Wartość docelowa - Mężczyźni 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 136

Wartość docelowa - Kobiety 72

Wartość docelowa - Mężczyźni 64

 

 

 

Facebook