Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

„Postaw na siebie”

Projekty oświatowe » „Postaw na siebie”

Projekt „Postaw na siebie” realizacja w okresie 02.01.2014 – 30.04.2015

WND-POKL.09.01.02-24-077/13

W odpowiedzi na potrzeby w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru gminy Skoczów z dniem 3 lutego 2014 roku na terenie Gminy Skoczów realizowany jest projekt pn. „Postaw na siebie”. Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Zajęcia są realizowane w okresie od 3 lutego 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik. W ramach projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia doskonalące wiedzę z zakresu kompetencji kluczowych, mające na celu wyeliminowanie braków, utrwalanie poznanego na lekcjach materiału oraz rozwijające logiczne myślenie. W ramach projektu wprowadzone zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów, które pomogą określić ich predyspozycje zawodowe, a także wybrać ścieżkę dalszego kształcenia.

Zaplanowano również realizację programu profilaktycznego w ramach którego realizowane będzie poradnictwo psychologiczne, w ramach którego uczniowie będą uczyć się postaw szacunku wobec siebie, rozwiązywać problemy bez użycia przemocy itd. Ponadto uczniowie będą mogli wziąć udział w różnego typu kółka zainteresowań oraz konkursach.  Zajęcia w ramach Projektu pn.: „Postaw na siebie” uczą postaw szacunku wobec siebie, rozwiązywania problemów bez użycia przemocy. W ramach projektu wprowadzany jest dziennik elektroniczny, który umożliwi bieżącą kontrolę nad przebiegiem edukacji w szkole oraz ułatwi komunikację ze szkołą.

Całkowity koszt projektu: 654 930,00 zł

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1.

Zespół projektowy:

* koordynator projektu - Sylwia Ferfecka;

* asystent koordynatora - Katarzyna Gruszczyk-Nowicka;

* osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe – Aleksandra Moskała.

  
Facebook