Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

„Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”

Projekty oświatowe » „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”

Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”  realizowany jest w placówkach przedszkolnych Gminy Skoczów. Jego realizacja przypada na rok szkolny 2013/2014.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia obowiązków domowych, tradycji i kultury, fotografowania i majsterkowania, rozwój potrzeby uczenia, poznawania i poszerzenia zainteresowań oraz wzrost umiejętności interpersonalnych.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dzieci napotykających na trudności w dostępie do edukacji tj. dzieci korzystających jedynie z 5-cio godzinnej podstawy programowej.

W ramach projektu w roku 2013 zrealizowane były zajęcia: nauka robienia przetworów, pieczenia, szycia, wyszywania i robienia na drutach, majsterkowania oraz opieki nad zwierzętami.

Do zajęć zakupiono odpowiednie pomoce: słoiki, owoce, deski, młotki, pędzle, igły, nici, materiał, włóczka, druty, rybki, akwaria z wyposażeniem, artykuły spożywcze.

Całkowity koszt projektu: 43 480,00 zł

  
Facebook