Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach"

Projekty oświatowe » "Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach"

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kolejny krok do przodu – Szkoła Podstawowa w Ochabach”

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej w Ochabach,
  • wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych,  informatycznych i społecznych) u 170 uczniów (88K i 82M),

poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań, zajęć z rozwoju kompetencji społecznych oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli.

 

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie EFS: 243 056,97 PLN

Wartość projektu: 285 949,38 PLN

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu    -   wskaźniki kluczowe

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 15

Wartość docelowa - Kobiety 10

Wartość docelowa - Mężczyźni 5

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 160

Wartość docelowa - Kobiety 78

Wartość docelowa - Mężczyźni 82

 

 

 

 

Facebook