Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierśćcu"

Projekty oświatowe » "Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierśćcu"

„Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierśćcu” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w nowo wybudowanym budynku przedszkola.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowego oddziału dla 25 dzieci i zwiększenie dostępności o 6 miejsc w pozostałych oddziałach, wydłużenie godzin pracy i wprowadzenie dla 70 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolu Publicznym w Pierśćcu oraz podniesienie kompetencji w zakresie rozszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania elementów muzyczno-tanecznych z aspektem regionalizmu u 8 nauczycieli w okresie od 01.05.2018 do 31.08.2019 roku.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępności o 31 miejsc przedszkolnych, wydłużenie godzin pracy, wprowadzenie dodatkowej oferty  zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz szkolenie nauczycieli. Zajęcia w ramach podstawy programowej (szczególnie w grupie najmłodszej) są prowadzone z wykorzystaniem muzyki – dodatkowo zatrudniono nauczyciela ze specjalizacją. Zakupiono 25 strojów cieszyńskich, w których dzieci wystąpią m.in. podczas różnych przeglądów regionalnych. W ramach projektu dzieci uczestniczą w zajęciach integracyjno-adaptacyjnych, teatralnych, doświadczania świata, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej, muzycznych, logopedycznych i dogoterapii. Dzieci wezmą również udział w spotkaniach adaptacyjnych, z teatrem, z muzyką, z nauką i techniką.   Przedszkole zostało doposażone w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i muzyczny, zabawki oraz instrumenty.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Wysokość dofinansowania: 454 483,29zł

  
Facebook