Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach"

Projekty oświatowe » "W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach"

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„W nas jest siła edukacji – Szkoła Podstawowa w Kiczycach”

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiczycach,
  • wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 83 uczniów (47K i 36M),

poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających – kółek zainteresowań, zajęć z rozwoju społecznego, a także wzrost kompetencji zawodowych 8 nauczycieli.

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 137 730,37 PLN

Wartość projektu: 153 033,75 PLN

 

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu    -   wskaźniki kluczowe

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 8

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 74

Wartość docelowa - Kobiety 42

Wartość docelowa - Mężczyźni 32

 

 

 

Facebook