Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"W przedszkolu odkrywam siebie i świat"

Projekty oświatowe » "W przedszkolu odkrywam siebie i świat"

 

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” przyczyni się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wyrównującej szanse edukacyjne. Gmina Skoczów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oferty zajęć specjalistycznych i wspierających podejmuje kroki w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania dyskryminacji i upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci realizujących edukacje w naszych Przedszkolach Publicznych. Projekt działaniami w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęć o charakterze terapeutycznym obejmuje 420 dzieci, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z Przedszkoli Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Skoczów tj. Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie, Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie, Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z oddziałem zamiejscowym w Międzyświeciu, Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałem zamiejscowym w Wiślicy, Przedszkole Publiczne w Kiczycach, Przedszkole Publiczne w Pogórzu, Przedszkole Publiczne w Harbutowicach oraz Przedszkole Publiczne w Pierśćcu z oddziałem zamiejscowym w Kowalach.


Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dla 420 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli.
Projekt będzie realizowany od 01.07.2020 r. do 28.09.2021 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 636 779,59 PLN

Wartość projektu: 749 152,46 PLN

 

  
Facebook