Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Wsparcie na starcie"

Projekty oświatowe » "Wsparcie na starcie"

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie - realizator projektu „Wsparcie na starcie” zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie, Przedszkola Publicznego nr 2 w Skoczowie, Przedszkola Publicznego w Ochabach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach oraz Przedszkola Publicznego w Harbutowicach. Zakup został zaplanowany do projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie zostaje podzielone na części.Szczegółowy opis w załączniku.

OFERENT MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA JEDNĄ, KILKA LUB WSZYSTKIE CZĘŚCI. OCENA OFERT PROWADZONA BĘDZIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ODRĘBNIE.

Ofertę w postaci skanu należy przesłać  na adres:
e – mail: justyna.matulska@mzo.skoczow.pl, lub dostarczyć pocztą/osobiście do siedziby zamawiającego: 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1. Termin składania ofert mija w dniu do 10.10.2018 r, godz.15,00.  Osoba do kontaktu i udzielania informacji: Justyna Matulska – Główny Specjalista, tel. 33 858 43 10 wew. 719

NazwaRozmiar
icoZaproszenie_do_skladania_ofert_wyposazenie_na_zabawki_Wsparcie_na_starcie27092018.doc2629.00 KB
icoplakatprojektu.pdf1712.41 KB
icowsparcie na starcie promocja.docx784.74 KB
Facebook