Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

,,Żłobek - nowe możliwości’’

Projekty oświatowe » ,,Żłobek - nowe możliwości’’

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie od 4 lipca 2017r. rozpoczął realizację projektu „Żłobek nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona filia Żłobka Dziennego, która będzie się znajdować przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. W nowym żłobku powstanie 24 dodatkowych miejsc opieki. W związku z utworzeniem filii 48 osób na przestrzeni 2 lat będzie miało zwiększone szanse na zatrudnienie, powrót do zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub szanse na jego poszukiwanie. Zapewnienie opieki w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu umożliwi połączyć życie zawodowe z pełnieniem opieki, nie ograniczy możliwości zawodowych, nie spowoduje konieczności ograniczania czasu pracy, narażenia na niekorzystne warunki zatrudnienia lub utratę zatrudnienia. W przypadku osób bezrobotnych pozwoli na poszukiwanie i podjęcie pracy.

W budynku, w którym powstanie żłobek zostaną przeprowadzone prace remontowo-renowacyjne. Filia zostanie wyposażona w nowe meble, łóżeczka, krzesełka i stoliki odpowiedniej wysokości, przewijak, wózek, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, skrzynie na zabawki, naczynia do spożywania posiłków, nocniki, środki czystości i higieniczne.

Planuje się, że opieka w żłobku będzie pełniona od 1 października 2017r. 5 dni w tygodniu w wymiarze 10 godzin dziennie (7-17). Dopuszcza się zmianę czasu pracy w przypadku wniosku rodziców. W ramach pełnienia przez żłobek funkcji opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych względem dzieci do lat 3 zaplanowano dodatkowe wsparcie w postaci zajęć ze specjalistami z obszaru logopedii, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich dzieci będących pod opieką żłobka, ponieważ na tym etapie rozwoju nie można stwierdzić, że występuje deficyt, natomiast wprowadzenie specjalistycznej pomocy przyczyni się do ograniczania powstawania wad w/w obszarach. Dodatkowo podniesie rangę pracy żłobka jako instytucji o wysokich walorach – a nie ostatecznego rozwiązania.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Facebook