Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

AKTUALNOŚCI

 • baner_11_01_16.jpg

  Bezpieczne ferie

  Kuratorium Oświaty w Katowicach na stronie internetowej publikuje informacje w zakresie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Więcej informacji na stronie Kuratorium.

 • Komunikat - rekrutacja do przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów

  Gmina Skoczów podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności, o którym mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia MEN dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r. poz. 1942), kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 20c ust. 4−6 ustawy o systemie oświaty. Informacja dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej UM Skoczów.

 • indeks[6].jpg

  Konsultaje społeczne uchwały w sprawie rekrutacji do przedszkoli

  Konsultacje z mieszkańcami Gminy Skoczów

  dotyczące projekt uchwały sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjęciu do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i przyznania określonej liczby punktów.

 • indeks[4].jpg

  Konsultaje społeczne uchwały w sprawie rekrutacji do szkół

  Konsultacje z mieszkańcami Gminy Skoczów

  dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem  do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum  prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 • ksiazki nm.jpg

  "Książki naszych marzeń"

  W ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, wszystkie szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

  Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 15 727 zł, z czego dotacja celowa to 12 580 zł, natomiast wkład własny Gminy Skoczów to 3 147 zł.
 • telefon-zaufania1-780x420.jpg

  Masz problem? Daj sobie pomóc. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy telefonicznej i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli!

  116 111 – pod tym numerem anonimowo i bezpłatnie każdy młody człowiek może uzyskać pomoc i wsparcie. Eksperci pomagają też rodzicom i nauczycielom pod numerem 800 100 100.

  W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje realizuje...

 • Wakacje w Przedszkolach Publicznych 2018

 • dn.jpg

  Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty życzę  wielu sukcesów i osiągnięć zawodowych oraz satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie dziękuję  Państwu za zaangażowanie i trud wniesiony w rozwój szkół i placówek oświatowych w naszym mieście oraz w kształtowanie młodego pokolenia.
  Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie
  wraz z Zespołem.
 • projekt.jpg

  Wiele szans edukacyjnych dla uczniów szkół z Gminy Skoczów

  Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już za nami. Uczniowie po przerwie wakacyjnej wrócili do ławek szkolnych.  Jak co roku szkoły w Gminie Skoczów proponują wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Z myślą o stworzeniu bogatej i ciekawej oferty dla uczniów naszej Gminy na ten i następny rok szkolny, Miejski Zarząd oświaty złożył wnioski na dofinasowanie oferty edukacyjnej ze środków Unii Europejskiej oraz programu rządowego: Bezpieczna +.

  Wartość projektów EFS „Małe-wielkie odkrycia w szkole”, „Ja i moja edukacja w szkole” to 1 339 967,50zł.

  Wartość projektów wynosi Bezpieczna +: 112 910,00 zł.

 • wolne_miejsca_w_przedszkolu_bialystok[2].jpg

  Wolne miejsca dla dzieci w przedszkolach na rok szkolny 2015/2016

  Na naszej stronie znajdują się informację o aktualnych wolnych miejscach w przedszkolach. Zachęcamy do odwiedzania strony!

  Informacje o wolnych miejscach

Facebook