Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

AKTUALNOŚCI

 • Zostań Stypendystą Programu ,,Marzenie o nauce'' !

  15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.
  Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

 • unia[2].jpg

  Dodatkowa oferta w Przedszkolu Publicznym w Ochabach – Terapia SI

  Nieliczne placówki przedszkolne z oddziałami integracyjnymi są w stanie zaoferować  terapię sensoryczno – integracyjną. Wprowadzenie tego rodzaju oferty wymaga odpowiedniego sprzętu oraz specjalistów. Cieszymy się, że od 2 miesięcy nasze Przedszkole Publiczne w Ochabach świadczy taką pomoc.

  W ramach pozyskanego wsparcia z projektu pn. „Przedszkola nowych możliwości” współfinansowanego z Unii Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego do jednego z gabinetów zakupiono specjalistyczny sprzęt typu podwiesie oraz urządzenia rehabilitacyjne: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie. W ramach projektu zatrudniono również specjalistę do realizacji indywidualnych zajęć z wychowankami przedszkola.

  Każdy rodzic, którego dziecko wymaga tego typu terapii docenia jej zalety. Terapia SI dostarcza dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Terapia SI wpływa na zmianę  zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

 • SAM_0378Paint[2].jpg

  Ochrona Danych Osobowych w placówkach oświatowych i w jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów

 • SAM_0372[2].jpg

  Nowy program rozliczeń w naszych szkołach - ,,e-stołówki"

 • unia.jpg

  Dodatkowy oddział językowy w Przedszkolu

  Informujemy, że z dniem 01.09.2016 roku w Przedszkolu Publicznym nr 4, 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 20  zostanie uruchomiony dodatkowy odział językowy (j. angielski) czynny 12.30-17.30.

 • nasi_najlepsi[1].jpg

  Nasi Najlepsi - Uroczysta gala

  Już po raz drugi Urząd Gminy Skoczów zorganizował galę „Nasi najlepsi”.

 • Podziekowanie Slaskiego Kuratora Oswiaty[2].jpg

  Śląski Kurator Oświaty dziękuje dyrektor Przedszkola nr 4

  Teresa Ornowska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie, otrzymała uroczyste podziękowania złożone na ręce Burmistrza Miasta Skoczowa od Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer za udział, zaangażowanie oraz merytoryczny wkład w konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Konferencja odbyła się 6 czerwca 2016 w Sejmie RP w Warszawie, a poświęcona była systemowi doskonalenia nauczycieli, obecnych trendach i modelach doskonalenia zawodowego w Europie, organizacji i finansowaniu placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce.

  Dyrektor Ornowska była jedynym pedagogiem z powiatu cieszyńskiego, którego Śląski Kurator Oświaty wytypował do wzięcia udziału w konferencji.
  – Takie wyróżnienie to wielki zaszczyt dla pedagoga. Bardzo się cieszę, że wysokie kompetencje dyrektor Teresy Ornowskiej są cenione nie tylko w gminie Skoczów, ale także w województwie. Pani dyrektor dziękuję za godne reprezentowanie gminy Skoczów na forum ogólnopolskim – podsumowuje burmistrz Mirosław Sitko. Do wyrazów uznania przyłącza się także dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Cezary Tomiczek.

 • konkurs1[1].jpg

  Konkurs na dyrektora szkoły!

  Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie

  Burmistrz Miasta Skoczów ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie, ul. Morcinka 20, 43-430 Skoczów.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)...

 • lato-w-miescie![1].jpg

  Lato w mieście 2016

  Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym 6/7 – 16 lat do udziału w akcji „Lato w mieście 2016”!

   

  Uczestnictwo dziecka w akcji jest możliwe po wypełnieniu i złożeniu przez rodzica / opiekuna prawnego karty kwalifikacyjnej [Karta kwalifikacyjna.pdf ]. Karty dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. nr 1) oraz w placówkach oświatowych na terenie których odbywać się będą zajęcia. Karty należy składać do dnia 20 czerwca 2016 r. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Więcej informacji pod nr tel. 33 853 38 54 wew. 154.

  Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie

 • bw.jpg

  Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta!

  Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

  Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju. Działania promocyjne skoncentrowane zostaną w okolicach kąpielisk, stanic wodnych, marin, itp. Podstawowy cel to wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków.

  Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Facebook