Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Comenius Regio

Projekty oświatowe » Comenius Regio

Projekt Comenius Regio

W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany jest projekt Comenius Regio na podstawie umowy z Polską Narodową Agencją  na realizację projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Regio. Projekt zakładał dwuletnią współpracę regionalną między Gminą Skoczów i miastem Sliven w  Bułgarii. Z ramienia Gminy Skoczów partnerem w projekcie był Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie oraz Stowarzyszenie Ósemka. Założeniem projektu było przeciwdziałanie agresji poprzez racjonalne wykorzystanie wolnego czasu w ramach zajęć pozaszkolnych, propagowanie zdrowego stylu życia, zapoznanie z dziedzictwem przyrodniczym oraz kulturą i tradycjami krajów a także regionów.

Główne cele projektu to:

  • prewencja i profilaktyka w walce przeciwko przemocy, rasizmowi i ksenofobii w szkołach,
  • zwiększenie motywacji do nauki przez całe życie poprzez inicjowanie form nauczania połączonych z ochroną kulturowo-historyczną i przyrodniczą dziedzictw w naszych krajach,
  • prowadzenie zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Skoczowie zostały opracowane tematy dotyczące zapobieganiu agresji i patologii. Zostały zorganizowane i przeprowadzone zajęcia mające na celu prezentację zachowań prospołecznych i zajęcia z zakresu tolerancji wobec uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów pochodzących z domu dziecka lub z rozbitych rodzin. Kadra dydaktyczna opracowała projekty zajęć pozalekcyjnych z zakresu historycznego i kulturowego dziedzictwa naszego kraju, a przede wszystkim regionu. Uczniowie nabyli umiejętności prezentowania swojej małej ojczyzny.

Całkowity koszt projektu: 139 715,39zł

  
Facebook