Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Dane teleadresowe przedszkoli publicznych

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Dane teleadresowe przedszkoli publicznych

  

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Skoczowie 

 Dyrektor:

 dr Lidia Wollman

Godziny otwarcia:

05.30 - 16.00

 Adres:

 ul. Mickiewicza 27

 43-430 Skoczów

 Tel:

 33 853 34 73

 e-mail:

pp1@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pp1.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie

 Dyrektor:

 mgr Bożena Szypuła  

Godziny otwarcia:

06.00 - 16.00

 Adres:

 ul. Targowa 19

 43-430 Skoczów

 Tel:

 33 853 36 64  

 e-mail:

pp2@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pp2.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa szkoły:

 Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie

 Dyrektor:

 mgr Joanna Stekla

Godziny otwarcia:

06.00 - 16.00

 Adres:

 ul. Południowa 6

 43-430 Skoczów

 Tel:

 33 853 39 45

 e-mail:

pp3@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pp3.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi w   Międzyświeciu

 Dyrektor:

 mgr Teresa Ornowska  

Godziny otwarcia:

06.00 - 16.00

 Adres:

 ul. Morcinka 20

 43-430 Skoczów

 Tel:

 33 853 24 60

 e-mail:

pp4@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pp4.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa szkoły:

 Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego nr 4 w Międzyświeciu

Godziny otwarcia:

06.30 - 16.00

 Adres:

 Międzyświeć, ul. Malinowa 2

 43-430 Skoczów

 Tel:

 33 853 02 69

 e-mail:

pp4fmiedzyswiec@mzo.skoczow.pl

 www:

 

 

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne w Harbutowicach 

 Dyrektor:

 mgr Ewa Zimny

Godziny otwarcia:

07.00 - 17.00

 Adres:

 ul. Chabrowa 6

 43-430 Harbutowice

 Tel:

 33 853 24 72

 e-mail:

ppharbutowice@mzo.skoczow.pl

 www:

http://ppharbutowice.mzo.skoczow.pl

  

 Nazwa:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny: Publiczne Przedszkole w Kiczycach

 Dyrektor:

mgr Joanna Radwan-Kmiecik

Godziny otwarcia:

06.30 - 15.30

 Adres:

 ul. Ochabska 54

 43-430 Kiczyce

 Tel:

 33 853 51 73

 e-mail:

 zspkiczyce@mzo.skoczow.pl

 www:

http://ppkiczyce.mzo.skoczow.pl

 

 

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy

 Dyrektor:

 mgr Katarzyna Nowicka

Godziny otwarcia:

06.30 - 16.00

 Adres:

 ul. Gołyska 12

  43-430 Ochaby Małe

 Tel:

 33 853 54 44

 e-mail:

ppochaby@mzo.skoczow.pl

 www:

http://ppochaby.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa:

 Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego w Ochabach

Godziny otwarcia:

8.00 - 15.00

 Adres:

 ul. Powiatowa 85

 43-430 Wiślica

 Tel:

 33 853 37 45

 e-mail:

ppwislica@mzo.skoczow.pl

 www:

 

 

 Nazwa:

 Przedszkole Publiczne w Pierśćcu z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach

 Dyrektor:

 mgr Regina Waliczek

Godziny otwarcia:

07.00 - 16.00

 Adres:

 ul. Skoczowska 73

 43-430 Pierściec

 Tel:

 33 853 50 01

 e-mail:

pppiersciec@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pppiersciec.mzo.skoczow.pl

 

 Nazwa:

 Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego w Pierśćcu

Godziny otwarcia:

07.30 - 12.30

 Adres:

 ul. Pożarnicza 2

 43-430 Kowale

 Tel:

 695 108 411

 e-mail:

ppkowale@mzo.skoczow.pl

 www:

 

 

 Nazwa:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu: Przedszkole Publiczne w Pogórzu

Godziny otwarcia:

06.30 - 16.30

 Adres:

 ul. Bielska 91

 43-430 Pogórze

 Tel:

 33 853 24 84

 e-mail:

  zsppogorze@mzo.skoczow.pl

 www:

http://pppogorze.mzo.skoczow.pl

 

Facebook