Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Dofinansowanie kolonii i półkolonii z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego rolników

AKTUALNOŚCI » Dofinansowanie kolonii i półkolonii z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego rolników

 Dzięki przyznanym dotacjom 66 organizatorów kolonii i 26 półkolonii - stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji i klubów sportowych -przygotuje 265 turnusów kolonijnych w ośrodkach wypoczynkowych atrakcyjnych miejscowości turystycznych oraz 85 turnusów półkolonii. Fundusz pokryje do 80 procent kosztów organizacjii pobytu letniego wypoczynku.

 

Fundusz Składkowy udziela dofinansowania na organizacje wypoczynków letnich oraz zimowych dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego.

 

Twórcy przygotowanego programu działań chcą zachęcić dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia, promować aktywność ruchową, rekreację i sport ale także pokazać szkodliwość spożywania alkoholu, narkotyków i używek.

Jednym z głównych celów programu jest także zachęcanie do zachowania i kultywowania tradycji regionalnych i kultury wsi.

Uczestnicy nie mogą mieć ukończone 16 lat i co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów winien być ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobierać rentę, bądź emeryturę z KRUS.

Kwota dofinansowania pobytu sięga 80 procent kosztów.
Pozostałe 20 procent ponoszą organizatorzy, rodzice lub może pochodzić z innego źródła dofinansowania.

Na długiej liście organizacji, które zdobyły dofinansowanie do kolonii z FSUSR znalazły się trzy z województwa śląskiego.

- Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  uzyskało dofinansowanie dla 400 kolonistów

-Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dla 80 kolonistów

- Stowarzyszenie "Maximus" z Myszkowa


Dzięki nim na kolonie wybierze się 630 dzieci.

Dzieci przebywać będą w pomorskich ośrodkach min.w :

- Jastrzębiej Górze
- Sztutowie
- Poddąbiu
- Łebie
- Rowach

 

Facebook