Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

e - dziennik STREFA RODZICA

Zapraszamy wszystkich rodziców do korzystania z dziennika elektronicznego, dzięki któremu na bieżąco mogą Państwo śledzić postępy Waszych Dzieci. Dodatkowo mają Państwo dostęp do pełnej informacji na temat nieobecności i spóźnień.

Burmistrz Miasta Skoczowa (na wniosek Dyrektorów szkół) wyraził zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej począwszy od roku szkolnego 2015/2016.

Poniżej szkoły (link aktywny) w których etap wdrażania dziennika elektronicznego - strefa dla rodzica został ukończony. Kolejne placówki sukcesywnie będą do nich dołączać – szczegółowe informacje dotyczące terminu wdrożenia w pozostałych placówkach dostępne są u dyrektorów szkół.

logowanie do dziennika:

Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek oraz Gimnazjum nr 1 im. Krystyny Bochenek)

Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka oraz Gimnazjum nr 4)

Zespół Szkół w Ochabach (Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki oraz Gimnazjum)

Zespół Szkół w Pierśćcu (Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak oraz Gimnazjum im. Zofii Kossak)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu (Szkoła Podstawowa im. Jana Marka oraz Gimnazjum im. Jana Marka)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kiczycach (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie

Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie

Życzymy udanego logowania i samych dobrych informacji w dzienniku!

 


o dzieniku elektronicznym...

We wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów został wdrożony system informatyczny - dziennik elektroniczny. Wdrożenie systemu było jednym z elementów prowadzonego przez Miejski Zarząd Oświaty projektu pn.: „Postaw na siebie”  współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Dziennik elektroniczny  to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji, przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed Dyrektorami oraz Nauczycielami. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Ucznia, a Dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.

Korzyści dla Rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych;
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach;
  • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e -Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych

link: Instrukcja korzystania do Rodzica.

 

Facebook