Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

KOMUNIKAT - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III od 25 maja

AKTUALNOŚCI » KOMUNIKAT - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III od 25 maja

Szanowni rodzice,
od 25 maja wznawiamy funkcjonowanie szkół w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III. Szkoły są przygotowane na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlic szkolnych – tak aby umożliwić rodzicom powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak podczas dzisiejszej wideokonferencji dyrektorzy naszych szkół zadeklarowali pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Stołówki będą funkcjonowały i obiady będą wydawane. Jedynie w przypadku szkół korzystających z dowozu obiadów, tj. SP Kiczyce, SP Pierściec i SP Pogórze obiady będą dowożone dopiero, gdy będzie co najmniej 10 chętnych na posiłek.
Rodziców chcących skorzystać z możliwości tak realizowanych zajęć szkolnych od poniedziałku 25 maja 2020 r. proszę, aby w terminie do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 odesłali dyrektorom zdjęcia wypełnionych i podpisanych deklaracji, których wzór otrzymacie przez dziennik elektroniczny.

Wzory deklaracji będą też dostępne w sekretariatach szkół. Jeżeli planujecie, aby dziecko korzystało z zajęć w późniejszym terminie, deklarowanie pobytu dziecka na świetlicy należy zgłaszać w ten sam sposób z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (czas ten jest potrzebny na dostosowanie kolejnych miejsc do wymogów, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania stołówek). Nałożone na nas obostrzenia powodują, że ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku, gdy liczba miejsc wynikających z obostrzeń będzie mniejsza niż liczba dzieci, których rodzice złożą deklarację, pierwszeństwo w zapewnieniu opieki dla dzieci będą mieli rodzice/opiekunowie:

1) będący pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2) którym umożliwi to zrezygnowanie ze zasiłku opiekuńczego i powrót do pracy a także oraz rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy/działalności gospodarczej z opieką w domu.

W zakresie pozostałych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy również, że liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z przyczyn, których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19), w takim wypadku również oceniane są te same kryteria. W zakresie pozostałych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.

Obserwujcie profile facebook i strony internetowe placówek oraz Miejskiego Zarządu Oświaty na bieżąco.


Zastępca burmistrza Skoczowa
Andrzej Bubnicki

 

Facebook