Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Konkurs fotograficzny ,,Krajobraz i przyroda województwa śląskiego''

Informacje i procedury » Konkursy » Konkurs fotograficzny ,,Krajobraz i przyroda województwa śląskiego''

Konkurs o zasięgu wojewódzkim jest realizowany ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. ,,Przyroda - lubię, szanuję, obserwuję''dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach i adresowany do uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego.

Szczegóły w załącznikach.

Facebook