Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Konkurs fotograficzny pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego"

AKTUALNOŚCI » Konkurs fotograficzny pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego"

Zespół Paków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu organizuje konkurs fotograficzny pn. "Krajobraz i przyroda województwa śląskiego" . Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa w załączeniu. Konkurs o zasięgu wojewódzkim jest realizowany ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. "Stawiam na przyrodę" dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach i adresowany do uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Oddział w Żywcu
Ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec
33 861 78 25 zpk.com.pl

 

Facebook