Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Małe - wielkie odkrycia w szkole

Projekty oświatowe » Małe - wielkie odkrycia w szkole

„Małe-wielkie odkrycia w szkole” to projekt dający szansę na naukę poprzez praktyczne poznanie. Założeniem projektu jest prowadzenie zajęć opierających się o przeprowadzanie doświadczeń w nowoutworzonych i doposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach.

W projekcie zaplanowano realizację zajęć pozalekcyjnych w oparciu o metody eksperymentalne, naukę poprzez działanie praktyczne, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych programów.

Będą realizowane kółka mające na celu podniesienie kluczowych kompetencji, tj. :

  • matematycznych: Kółko EDU Cyfra;
  • naukowo – technicznych: Kółko EKO świat Przyroda dla uczniów szkół podstawowych, a dla uczniów szkół gimnazjalnych – Kółka Eko Świat Chemia, Eko Świat Fizyka, Eko Świat Geografia;
  • porozumiewania się w językach obcych: Easy English (j. anielski) oraz Sehr Gut (j. niemiecki)

Zaplanowano realizację kółka „Diament w informatyce” z wykorzystaniem innowacyjnego dla szkół programu pozytywnie zwalidowanego w poprzednim okresie programowania POKL. Podstawą programu jest wykorzystanie  metody nauki PBL- uczenie się na bazie problemu.

Dodatkowo w celu podniesienia kompetencji społecznych będą realizowane zajęcia Drogowskaz – indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz warsztaty Lepszy Ja dla uczniów szkół podstawowych.

Dla prawidłowej realizacji kółek zaplanowano utworzenie i doposażenie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne 3 pracowni przyrodniczych (chemiczno-fizycznych) oraz 2 pracowni matematycznych. Przewidziano również uzupełnienie bazy dydaktycznej w pomoce do nauki języków obcych.

Projekt skierowany jest do 4 placówek : Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Pogórzu oraz Gimnazjum nr 7 w Pogórzu i Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu. Uczniowie zyskają nowe możliwości: realizowanie zajęć przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, innowacyjnych metod, możliwość uczestnictwa w naukowo-badawczych wycieczkach oraz zweryfikowania swojej wiedzy w konkursach międzyszkolnych.

Projekt dofinasowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zgłoszony do  konkursu 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (RPO WSL 2014-2020) ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Całkowity koszt projektu:  439 285,00 zł
 

Facebook