Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Mobilność szkolnej kadry dydaktycznej

Projekty oświatowe » Mobilność szkolnej kadry dydaktycznej

Projekt pn. „Uczyć i wychowywać- wymiana doświadczeń zawodowych kadry dydaktycznej i zarządzającej z Gminy Skoczów”

Dzięki realizacji projektu nauczyciele zdobędą widzę na temat metod współpracy z uczniami wykazującymi trudności wychowawcze, zaobserwują również w jaki sposób nauczyciele budują autorytet i zachęcają uczniów do nauki oraz uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Poznają elementy kultury, tradycji i rzemiosła, które wykorzystają jako nowe obszary i zachęcą tym uczniów do nauki.

Realizacja mobilności w ramach projektu przyczyni się do osiągnięcia przez kadrę dydaktyczną następujących celów:

- zdobycie wiedzy i umiejętności merytorycznych poprzez możliwość konfrontacji własnych form metod pracy, nauczania i komunikacji z nowo poznanymi,

- wzrost kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej,

- podniesienie i rozwój indywidualnych zainteresowań zawodowych,

- wzrost znajomości języka obcego i kompetencji międzykulturowych.

Podniesienie wiedzy w tych obszarach wpłynie na poprawę pracy zawodowej i zwiększenie skuteczności prowadzonych działań edukacyjno-wychowawczych.

Całkowity koszt projektu: 39 615,58 zł

  
Facebook