Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Nowy rok szkolny - nowe projekty z UE

EFS » Nowy rok szkolny - nowe projekty z UE


Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierśćcu

Głównym założeniem projektu „Nowe perspektywy Przedszkola Publicznego w Pierśćcu” jest zwiększenie dostępności o 31 miejsc przedszkolnych. Oferta jest skierowana w szczególności dla dzieci 3-4 letnich z sołectwa Pierściec oraz Kowale i jest odpowiedzią na zdiagnozowane na tym obszarze trudności zw. z niewystarczającą ilością miejsc przedszkolnych.

Ponadto do wzrostu upowszechnienia i atrakcyjności edukacji przedszkolnej przyczynią się dodatkowe działania podejmowane w projekcie: wydłużenie godzin pracy, wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w zakresie mowy, korekty postawy, podniesienia kompetencji społecznoemocjonalnych) szkolenia nauczycieli.

Więcej informacji w linku na dole strony.

 

Wsparcie na starcie

Projekt „Wsparcie na starcie” stawia za cel wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Gmina Skoczów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oferty specjalistycznych zajęć wśród dzieci niepełnosprawnych realizujących edukacje w naszych Przedszkolach Publicznych podejmuje kroki w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania dyskryminacji i upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Projekt działaniami w postaci zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, artoterapii, muzykoterapii, dogoterapii, biblioterapii, zajęć SI, gimnastyki korekcyjnej obejmie ogółem 12 dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego w Harbutowicach, Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach, Przedszkola Publicznego w Ochabach.

Więcej informacji w linku na dole strony.

Facebook