Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Podnosimy bezpieczeństwo w szkole: Bezpieczna +

Projekty oświatowe » Podnosimy bezpieczeństwo w szkole: Bezpieczna +

Podnosimy bezpieczeństwo w szkole: Bezpieczna +

Bezpieczna + to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.

Miejski Zarząd Oświaty na podstawie informacji Dyrektorów Szkół, dotyczących potrzeb w zakresie działań z tematyki bezpieczeństwa, przygotował i złożył wnioski do programu Bezpieczna + na rok 2016 dla sześciu placówek szkolnych.

Cel główny projektów to poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

W ramach wniosków zaplanowano przedsięwzięcia, które mają na celu obchodzenie świąt: Dzień bez przemocy, Dzień wolontariatu, Dzień praw dziecka i są to między innymi:

- Zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas młodszych z zakresu tematyki bezpieczeństwa w domu, rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole, bezpieczeństwa w drodze do szkoły, z szczególnym uwzględnieniem komunikacji oraz warsztatów z zakresu tematyki agresji w grupie, umiejętności obrony przez wciągnięciem w uzależnienia, działania aspołeczne dla uczniów gimnazjum;

- Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy;

- Wdrożenie programu socjoterapeutycznego mającego na celu poprawę zasad komunikacji, przeciwdziałania agresji obejmującego szkolenie nauczycieli, wyposażenie w pomoce (arkusze na licencji) i przeprowadzenie warsztatów, przy użyciu metod i arkuszy programu;

- Przeprowadzenie wśród uczniów treningu: kontrola złości i agresji oraz treningu komunikacji z wykorzystaniem zasad mediacji i negocjacji;

- Zorganizowanie mikołajkowego spotkania z uczniami ze szkoły specjalnej lub osobami starszymi;

- Zorganizowanie kampanii społecznej - przygotowanie i wydanie posiłku osobom potrzebującym;

Organizowanym formom będą towarzyszyły wycieczki, konkursy, zawody.

Składając wnioski do konkursu Bezpieczna + mamy na uwadze, że wprowadzenie dodatkowych treści związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem agresji i promowaniem postawy prospołecznej jest istotnym elementem edukacji w szkole i dlatego warto przyjąć nowe zasady realizacji zajęć poświęconych tej tematyce oraz powielać uzyskane rezultaty w kolejnych latach.

Wartość projektów obejmuje koszty zakupów specjalistycznego sprzętu, licencji programów, materiałów pomocniczych, koszty transportu.

Całkowity koszt projektu: 112 910,00zł