Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Praca dla psychologa

Oferty pracy » Praca dla psychologa

Miejski Zarząd Oświaty zatrudni PSYCHOLOGA do pracy w Przedszkolach Publicznych Gminy Skoczów.

Wymagania formalne:

  • Ukończone studia na kierunku psychologia oraz przygotowanie pedagogiczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r, Nr 50, poz. 400),
  • dyspozycyjność. 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: mzo@mzo.skoczow.pl

Warunkiem koniecznym przyjęcia aplikacji jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

Facebook