Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów

Projekty oświatowe » Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów

 

Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów

Gmina Skoczów wystąpiła o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu "Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów" (WND-POKL.09.01.02-24-090/14).

Projekt został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny merytorycznej jednakże nie został przyjęty do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W chwili otrzymania przez Gminę środków, projekt zostanie uruchomiony.

Projekt skierowany będzie do szkół podstawowych oraz gimnazialnych na terenie miasta Skoczowa i będzie miał na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne.

Całkowity koszt projektu: 614 000,00 zł

  
Facebook