Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Projekty oświatowe

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie jest inicjatorem, autorem oraz koordynatorem projektów oświatowych w tym współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Skoczów nieustannie dba o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W ramach projektów wychowankowie placówek oświatowych mogą korzystać z dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje. Ponadto uczniowie, którzy mają problemy w nauce mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które wyrównają ich szanse edukacyjne i pozwolą uzyskać lepsze efekty w nauce, bez konieczności opłacania przez rodziców korepetycji, które niejednokrotnie przewyższają możliwości finansowe domowego budżetu. Dodatkowo w trosce o zdrowie uczniów we wszystkich szkołach podstawowych odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Już teraz widać efekty działań dotychczas zrealizowanych projektów - skoczowscy uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w sprawdzianach i egzaminach oraz zajmują czołowe lokaty w międzyszkolnych konkursach i zmaganiach na etapie wojewódzkim.

Miejski Zarząd Oświaty w ramach swojej działalności pozyskał ze środków Unii Europejskiej kwotę blisko 3 mln zł  na realizację projektów edukacyjnych, dzięki którym wsparcie w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających, kursów i szkoleń zawodowych otrzymali uczniowie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli placówek oświatowych, pracownicy oświaty mieli możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń i podnieść kwalifikacje. Szkoły biorące udział w projektach znacznie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną. Aby zapewnić młodym mieszkańcom lepszy start w przyszłość nieustannie składamy kolejne wnioski o dofinansowanie dodatkowych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, które obecnie oferują placówki oświatowe.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorów szkolnych oraz w Biurze Projektu: Miejski Zarząd Oświaty, ul. Mały Rynek 1, tel. /33/ 4874940, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Prowadzone projekty:

 • -mobilnosc-.png

  Mobilność szkolnej kadry dydaktycznej

  Projekt pn. „Uczyć i wychowywać - wymiana doświadczeń zawodowych kadry dydaktycznej i zarządzającej z Gminy Skoczów”

  Dzięki realizacji projektu nauczyciele zdobędą widzę na temat metod współpracy z uczniami wykazującymi trudności wychowawcze, zaobserwują również w jaki sposób nauczyciele budują autorytet i zachęcają uczniów do nauki oraz uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Poznają elementy kultury, tradycji i rzemiosła, które wykorzystają jako nowe obszary i zachęcą tym uczniów do nauki.

  Całkowity koszt projektu: 39 615,58 zł

 • comenius-regio[3].jpg

  Comenius Regio

  W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany jest projekt Comenius Regio na podstawie umowy z Polską Narodową Agencją  na realizację projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Regio. Projekt zakładał dwuletnią współpracę regionalną między Gminą Skoczów i miastem Sliven w  Bułgarii.

  Całkowity koszt projektu: 139 715,39zł

Facebook