Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Projekty oświatowe

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie jest inicjatorem, autorem oraz koordynatorem projektów oświatowych w tym współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Skoczów nieustannie dba o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W ramach projektów wychowankowie placówek oświatowych mogą korzystać z dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje. Ponadto uczniowie, którzy mają problemy w nauce mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które wyrównają ich szanse edukacyjne i pozwolą uzyskać lepsze efekty w nauce, bez konieczności opłacania przez rodziców korepetycji, które niejednokrotnie przewyższają możliwości finansowe domowego budżetu. Dodatkowo w trosce o zdrowie uczniów we wszystkich szkołach podstawowych odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Już teraz widać efekty działań dotychczas zrealizowanych projektów - skoczowscy uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w sprawdzianach i egzaminach oraz zajmują czołowe lokaty w międzyszkolnych konkursach i zmaganiach na etapie wojewódzkim.

Miejski Zarząd Oświaty w ramach swojej działalności pozyskał ze środków Unii Europejskiej kwotę blisko 3 mln zł  na realizację projektów edukacyjnych, dzięki którym wsparcie w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających, kursów i szkoleń zawodowych otrzymali uczniowie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli placówek oświatowych, pracownicy oświaty mieli możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń i podnieść kwalifikacje. Szkoły biorące udział w projektach znacznie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną. Aby zapewnić młodym mieszkańcom lepszy start w przyszłość nieustannie składamy kolejne wnioski o dofinansowanie dodatkowych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, które obecnie oferują placówki oświatowe.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorów szkolnych oraz w Biurze Projektu: Miejski Zarząd Oświaty, ul. Mały Rynek 1, tel. /33/ 4874940, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Prowadzone projekty:

 • -programy-rozwojowe-szkol-w-gminie-skoczow-[3].png

  Małe - wielkie odkrycia w szkole

  Rok szkolny 2016/2017. Głównym założeniem realizacji projektu „Małe - wielkie odkrycia w szkole” jest wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o metody eksperymentalne, naukę poprzez działanie praktyczne, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych programów. Realizowane w ramach projektu zajęcia...

  Całkowity koszt projektu:  439 285,00 zł

 • „postaw-na-siebie”[2].jpg

  „Postaw na siebie”

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.09.01.02-24-077/13). Zajęcia są realizowane  w okresie od 3 lutego 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 654 930,00 zł

 • -szkola-daje-szanse-i-nowe-mozliwosci-w-gminie-skoczow-.png

  Szkoła daje szansę i nowe możliwości w Gminie Skoczów

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.09.01.02-24-049/14). Zajęcia realizowane będą w okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych oraz gimnazialnych w znajdujących się w Pierśćcu, Ochabach oraz Pogórzu.

  Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 625 302,81 zł

 • „1-2-3-umiem-ja-umiesz-ty”[4].jpg

  „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”

  Projekt „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”realizowany w latach 2011/2012 oraz 2012/2013 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów wśród uczniów klas I-III. Ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 1-3 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów.

  Całkowity koszt projektu: 372 440,11 zł

 • „wszyscy-razem-zadbajmy-o-edukacje-przedszkolakow”[1].jpg

  „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych Gminy Skoczów. Jego realizacja przypada na rok szkolny 2013/2014. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia obowiązków domowych, tradycji i kultury, fotografowania i majsterkowania, rozwój potrzeby uczenia, poznawania i poszerzenia zainteresowań oraz wzrost umiejętności interpersonalnych.

  Całkowity koszt projektu: 43 480,00 zł

 • -programy-rozwojowe-szkol-w-gminie-skoczow-.png

  Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów

  Gmina Skoczów wystąpiła o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu "Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów" (WND-POKL.09.01.02-24-090/14).

  Projekt został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny merytorycznej jednakże nie został przyjęty do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W chwili otrzymania przez Gminę środków, projekt zostanie uruchomiony.

  Projekt skierowany będzie do szkół podstawowych oraz gimnazialnych na terenie miasta Skoczowa i będzie miał na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 614 000,00 zł

 • -mobilnosc-.png

  Mobilność szkolnej kadry dydaktycznej

  Projekt pn. „Uczyć i wychowywać - wymiana doświadczeń zawodowych kadry dydaktycznej i zarządzającej z Gminy Skoczów”

  Dzięki realizacji projektu nauczyciele zdobędą widzę na temat metod współpracy z uczniami wykazującymi trudności wychowawcze, zaobserwują również w jaki sposób nauczyciele budują autorytet i zachęcają uczniów do nauki oraz uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Poznają elementy kultury, tradycji i rzemiosła, które wykorzystają jako nowe obszary i zachęcą tym uczniów do nauki.

  Całkowity koszt projektu: 39 615,58 zł

 • comenius-regio[3].jpg

  Comenius Regio

  W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany jest projekt Comenius Regio na podstawie umowy z Polską Narodową Agencją  na realizację projektu w ramach programu COMENIUS Partnerskie Projekty Regio. Projekt zakładał dwuletnią współpracę regionalną między Gminą Skoczów i miastem Sliven w  Bułgarii.

  Całkowity koszt projektu: 139 715,39zł

Facebook