Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Przedszkole Publiczne nr 2 w Skoczowie

E-mail: pp2@mzo.skoczow.pl
www: pp2.mzo.skoczow.pl

 

Trochę historii:

Budowę Przedszkola nr 2 rozpoczęto w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu, których nie zaspokajało jedyne istniejące wówczas w Skoczowie Przedszkole nr 1, mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 10. Głównymi inicjatorami powstania nowej placówki przedszkolnej były komitet rodzicielski Przedszkola nr 1 i miejscowe koło Ligi Kobiet, z których to organizacji w maju1961 roku wyłonił się komitet budowy przedszkola. Komitet pozyskał sumę ponad300 tysięcy złotych, z których to udało się postawić obiekt w stanie surowym.Następnie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej udzieliło pełnej dotacji na budowę. Po dwóch latach budowy, dnia 8 września 1963 roku oficjalnie otwarto nowoczesne, przestronne przedszkole im. Pawła Findera.

Pierwszym dyrektorem przedszkola została mgr Elżbieta Raszyk, która pełniła tą funkcję 18 lat. Następnie przez pięć lat (1981-1986)placówką kierowała pani Małgorzata Droździok, a od 1986 do przejścia na emeryturę w 2012 roku, dyrektorem była mgr Danuta Król. Przez 50 lat w przedszkolu pracowało kilkadziesiąt nauczycielek, z których wiele w późniejszych latach stanowiło kadrę kierowniczą nowo powstałych placówek przedszkolnych. Również kilkudziesięciu pracowników obsługi i administracji przewinęło się przez nasza placówkę. Przez te 50 lat przedszkole opuściło około1300 absolwentów.

 

 

Czasy obecne:

Od 1.09.2012 roku przedszkolem kieruje mgr Bożena Szypuła, a kadrę pedagogiczną stanowi 7 wykwalifikowanych nauczycielek. Wszystkie panie posiadają tytuł magistra, 4 to nauczycielki dyplomowane, 2 nauczycielki mianowane i 2nauczycielki kontraktowe. Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnionych jest 10 pracowników administracyjno-obsługowych. Do przedszkola uczęszcza corocznie setka dzieci.

Obecnie nasze przedszkole znajduje się w centrum osiedla mieszkaniowego, otoczone jest blokami i pięknymi, starymi drzewami. Placówka dysponuje czterema dużymi, słonecznymi salami zajęć, holem służącym do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, szatnią, trzema gabinetami: dyrektora,nauczycielskim oraz administracyjnym, a także odpowiednim zapleczem kuchennym i magazynami. Przedszkole posiada duży ogród, podzielony na 4 sektory, dla danej grupy wiekowej, wyposażony w urządzenia ogrodowe, sprzęt do zabaw i gier terenowych oraz piaskownice.

Oferta:

Przedszkole jest czynne od 06:00 do 16:00.

​Od lat przedszkole ma profil artystyczny, gdyż umożliwia swoim wychowankom rozwijanie zainteresowań: muzycznych - realizując program autorski „Muzyka w przyrodzie”, ucząc tańców i organizując zajęcia dodatkowe z rytmiki; plastycznych – prowadząc ciekawe zajęcia plastyczne różnymi technikami; teatralnych – organizując wyjazdy do teatru, zapraszając teatry przyjezdne oraz zaspokajając chęć „zabawy w teatr” dzięki licznym uroczystościom przedszkolnym, w tym tradycyjnym już Jasełkom.​ Nasza placówka podejmuje szereg działań na rzecz środowiska lokalnego organizując corocznie Kiermasz Świąteczny, Kiermasz książki używanej, Festyn Przedszkolny oraz wychodząc poza placówkę z życzeniami z okazji Świąt i Dnia Kobiet. W edukacji wykorzystujemy również zasoby najbliższego środowiska organizując wyjścia np. do biblioteki na spotkanie z Franklinem czy do Straży Pożarnej oraz wycieczki np. do Chlebowej Chaty, Muzeum Kossaków, Galerii Stracha Polnego. Dbamy o zdrowie naszych wychowanków organizując naukę pływania, uczestnicząc w „Igrach zimowych”, realizując program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Jedzenie na wagę zdrowia”, a także o edukację ekologiczną wdrażając program autorski „Ekoludek - edukacja ekologiczna w przedszkolu”.

Zajęcia dodatkowe:

Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.
Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.

  
Facebook