Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Przedszkole Publiczne nr 3 w Skoczowie

E-mail: pp3@mzo.skoczow.pl
www: http://pp3.mzo.skoczow.pl

Witamy w naszym przedszkolu.
Przedszkole leży we wschodniej części miasta Skoczowa z dala od centrum, niedaleko osiedla, na którym mieszka większość uczęszczających do przedszkola dzieci. Placówka posiada duży ogród przedszkolny a niedalekie sąsiedztwo lasu i parku pozwala na częsty kontakt dzieci z naturą.
Budynek jest piętrowy, wybudowany w latach 70- tych, odnowiony w 2003 roku. Posiada wszystkie potrzebne pomieszczenia i urządzenia. Sale zabaw dla dzieci są duże, przestronne, wyposażone w różnorodne pomoce i urządzenia co umożliwia organizowanie ciekawych zajęć. Przedszkole jest placówką wielooddziałową czynną w godzinach 6.00-16.00.
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, co przejawia się przede wszystkim poprzez szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dziecka, respektowanie jego własnego tempa rozwoju, rozwijanie zdolności i kompensowania zauważonych braków, podejmowanie działań wychowawczych pozwalających wypracować właściwe relacje rówieśnicze.

Oferta:

​Organizujemy szereg imprez i zabaw okolicznościowych ( Święto pieczonego ziemniaka, DEN, Andrzejki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy dla dzieci, Powitanie wiosny, Festyn z okazji DD, Pożegnanie starszaków) w których uczestniczą rodzice, dziadkowie, emerytowani pracownicy oraz inni zaprzyjaźnieni partnerzy przedszkola. W ciągu roku szkolnego organizujemy różne wycieczki wyjazdowe dla wszystkich dzieci m.in. do: Wioski indiańskiej w Raciborzu, zoo w Ostrawie, park miniatur w Inwałdzie, Leśnego parku niespodzianek w Ustroniu, centrum nauki w Świnnej, telewizji Katowice, kina Cinema City w Bielsku – Białej, teatru w Cieszynie itp. Zapraszamy również wielu gości m.in.: policjanta, lekarza, strażaka, piekarza, leśnika, listonosza, ornitologa, aktora, młodego modelarza – pilota szybowców, dziennikarza, stomatologa, ratownikiem medycznym, uczniów szkoły muzycznej, studentów UŚ , gimnazjalistów. Zapraszamy także różne grupy teatralne z przedstawieniami dla dzieci ( teatrzyk Skrzat, teatrzyk Pinokio, teatrzyk Lalka, teatrzyk Stary Sącz), zespoły muzyczne m.in.: Baśniowa Kapela, Ogniste Flamenco oraz grupę magików.
Cyklicznie wydajemy swoją gazetkę przedszkolną „ Przygoda z Przedszkolem”.

Zajęcia dodatkowe:

Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.
Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.

  
Facebook