Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi w Międzyświeciu

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi w Międzyświeciu

E-mail: pp4@mzo.skoczow.pl
www: http://pp4.mzo.skoczow.pl

​Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z Oddziałem Integracyjnym mieści się w budynku piętrowym, przy ul. Morcinka 20, w otoczeniu dużego ogrodu.
W pobliżu jest dużo zieleni, lasek, rzeka i stawy, stanowiące doskonałą bazę wycieczkowo – spacerową. To usytuowanie placówki pozwala dzieciom zdobywać wiadomości o otaczającej przyrodzie poprzez bezpośredni z nią kontakt. Bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej stwarza warunki do aktywnej współpracy, która ułatwia wychowankom przejście w kolejny etap edukacji.
Przedszkole może pomieścić 120 dzieci w godzinach od 6.00 – do 16.00 . Nieodpłatne minimum programowe realizowane jest w godzinach 7.30 – 12.30. Dysponuje pięcioma dużymi, bogato wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt gimnastyczny salami; dostosowanymi do wieku
i możliwości rozwojowych dzieci. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest na poziomie 4 grup wiekowych: grupa I – 3 latki (Maluszki), grupa II – 4 latki (Młodszaki), grupa III – 5 latki (Średniaki) i grupa IV – 6latki (Starszaki). Grupa V jest grupą integracyjną, do której uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie oraz dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferta:
Oferta edukacyjna dla dzieci dostosowana jest do ich potrzeb
i możliwości. Wysoko wykwalifikowana kadra troszczy się o wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze radości, współpracy i akceptacji. Stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wzbudzające zainteresowanie dzieci
i chęć uczestnictwa w planowanych działaniach.
W osiąganiu sukcesów przez dzieci istotne jest równorzędne oddziaływanie przedszkola i rodziców, zatem staramy się wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych; umożliwiać kontakt ze specjalistami
(psychologiem, logopedą, rehabilitantem, pedagogiem specjalnym) oraz angażować w codzienne życie przedszkola poprzez zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, warsztaty, kiermasze, festyny itp. Systematycznie prowadzone są zajęcia ruchowe (z udziałem rodziców) metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, które m.in. kształcą świadomość własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętność dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi; wspomagają rozwój dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy; kształcą poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijają zaufania do partnera.
Prowadzona jest bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której dzieci poznają miejsca użyteczności publicznej.
Promujemy zdrowy styl życia, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu i uczymy zdrowej rywalizacji oraz właściwego ustosunkowania się do odniesionego sukcesu lub poniesionej porażki poprzez przygotowania
i udział starszych grup w Międzyprzedzszkolnym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych („IGRY”), organizowanym już od 10 lat przez nasze przedszkole.
​Rozbudzając i poszerzając zainteresowania naszych wychowanków prowadzone są spotkania z artystami Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wyjazdy do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej, spotkania z teatrzykami oraz ciekawymi ludźmi na terenie placówki.
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach artystycznych. Czterokrotnie wyśpiewały i wytańczyły I miejsce w Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej organizowanej przez GOK w Jasienicy.
 

Zajęcia dodatkowe:
Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.
Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.
 

Facebook