Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Przedszkole Publiczne w Harbutowicach

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Przedszkole Publiczne w Harbutowicach

E-mail: ppharbutowice@mzo.skoczow.pl
www: http://ppharbutowice.mzo.skoczow.pl
 

Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi Harbutowice przy ulicy Chabrowej 6.
Mieści się na parterze budynku Domu Rolnika. Wszystkie sale położone są na jednym poziomie.
Z tyłu przedszkola znajduje się ogrodzony ogród, w którym rosną wieloletnie okazy drzew, wyposażony w certyfikowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Obok ogrodu znajduje się asfaltowe boisko wiejskie z ławeczkami oraz teren przeznaczony do rekreacji.
W placówce pracuje 10 pracowników (w tym: 6 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi i administracji), którzy należycie dbają o wszechstronny rozwój małego dziecka.
Nasze przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno - obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, akceptowane.

Baza Przedszkola:

Placówka posiada 2 sale dydaktyczne ( wyposażone w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci) połączone z łazienkami osobno dla każdej z grup i wyjściem na trawiasty taras połączony Z schodami z ogrodem, szatnię dla dzieci, hol, nowoczesne zaplecze kuchenne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia sanitarne, szatnię dla personelu, ogród przedszkolny bogaty w różnorodne drzewa, wyposażony w urządzenia do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.
Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków- zorganizowane są kąciki tematyczne. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi podstawowy warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności .
Zaprojektowanie odpowiedniego otoczenia należy do powinności nauczyciela. Jego ważną cechą jest porządek. Wszystko w sali ma swoje miejsce. Wszystkie meble dostosowane są do wzrostu dziecka.

Mocne strony przedszkola:
•Atrakcyjna oferta edukacyjna.
•Autorskie programy pracy.
•Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
•Udział w konkursach i akcjach na skalę ogólnopolską.
•Wysoki poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej ( nowatorstwo).
•Dobra, rodzinna atmosfera i klimat przedszkola.
•Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
•Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
•Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

Oferta:

W przedszkolu funkcjonują 3 grupy czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
W przedszkolu są realizowane programy wychowania przedszkolnego:
1.Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska „Nasze przedszkole”. Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem programów własnych. Dzieci 5-6 letnie raz w tygodniu wyjeżdżają na basen „Delfin” w Skoczowie.

 

Zajęcia dodatkowe:

Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.
Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.
 


 

Facebook