Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoczów

REKRUTACJA » Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoczów

Rekrutacja dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów zostanie przeprowadzona w dniach od 6 kwietnia 2021r. do 20 kwietnia 2021r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów.

Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem:
www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Uwaga! Rodzice zapisujący dziecko do szkoły zgodnie z obwodem składają zgłoszenie. Natomiast rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa składają wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Do oddziału integracyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza systemem rekrutacji. W celu zapisania dziecka do tego oddziału rodzic powinien zgłosić się do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Krystyny Bochenek  w Skoczowie.

 

Facebook