Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoczów

AKTUALNOŚCI » Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoczów

Uwaga rodzice!
Informujemy, że dnia 5 czerwca 2019 r. o godz.8.00 ruszy elektroniczna rekrutacja uzupełniająca doprzedszkoli na terenie Gminy Skoczów na rok szkolny 2019/2020.
Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rokszkolny 2019/2020 prowadzonym elektronicznie, z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.gminaskoczow.przedszkola.vnabor.pl

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Skoczowskiego Portalu Oświatowego www.mzo.skoczow.pl

Facebook