Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Szkoła daje szansę i nowe możliwości w Gminie Skoczów

Projekty oświatowe » Szkoła daje szansę i nowe możliwości w Gminie Skoczów

Szkoła daje szansę i nowe możliwości w Gminie Skoczów

Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.2 (WND-POKL.09.01.02-24-049/14). Zajęcia realizowane będą w okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych oraz gimnazialnych w znajdujących się w Pierśćcu, Ochabach oraz Pogórzu.

Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Całkowity koszt projektu: 625 302,81 zł

  
Facebook