Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych

Informacje o placówkach oświatowych » Szkoły publiczne » Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych

E-mail: zs4@mzo.skoczow.pl; zs4sekretariat@mzo.skoczow.pl
www: http://szkola.d2.pl

HISTORIA SZKOŁY W OCHABACH
30 października 1966 roku
– dzień otwarcia nowej szkoły w Ochabach, szkoły pomnika 1000-lecia. Pod hasłem „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” ówczesna władza wprowadza program budowy nowych placówek. Ten gest staje się przyczynkiem do zbudowania szkoły, w której murach dziś się uczymy.

Zanim jednak uroczyście otwarto wrota nowej szkoły,ochabska brać uczniowska pobierała nauki w starym budynku, zarejestrowanym w Ochabach Małych pod numerem 45, znajdującym się obok kościoła p.w. św.Marcina, budynku pochodzącym z roku 1876. 1 Początkowo mieściły się tam tylko dwie sale lekcyjne. Nauka trwała ustawicznie, z wyjątkiem czasów wojny polsko – czeskiej w 1919 roku oraz czasów II wojny światowej. (Do grudnia 1944 za sprawą polityki państwa okupującego – Niemiec hitlerowskich, prowadzono nauczanie jedynie w języku niemieckim.) W czasie wojny szkoła uległa poważnym zniszczeniom. Prace renowacyjne zostały podjęte dzięki ówczesnemu kierownikowi szkoły
Ludwikowi Krzempce.
Naukę ponownie podjęto 18 maja 1945 roku.2 Z upływem lat szkoła była modernizowana, ale mimo tego trudno było pomieścić w niej wszystkich uczniów. Poczyniono zatem starania o przyznanie funduszy na nową szkołę. Grunt pod budynek został oficjalnie przyznany w 1931 roku, jednakże szkoła w tym miejscu stanęła dopiero po trzydziestu pięciu latach. Kolejnym kierownikiem szkoły, od roku 1950, był
Alojzy Wawrzyczek, który wraz z Karolem Obracajem – przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Ludkiem Lebiodą – sołtysem, założyli w latach 60. komitet budowy nowej szkoły.3

Budowę nowej szkoły rozpoczęto w roku 1965, a w rok później została oficjalnie oddana do użytku. Naukę rozpoczęło tu 252. uczniów. Szkoła posiadała sześć sal lekcyjnych, dwie pracownie specjalistyczne: chemiczną i fizyczną, salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę oraz kuchnię wraz ze stołówką.
Kierownikiem szkoły w latach 1966-1970 był mgr Bolesław Iskrzycki. Jak zwyczaj tamtych czasów nakazywał w szkole odbywały się uroczyste akademie na cześć bohaterów narodowych oraz ludzi pracy. Organizowano prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ważnym elementem życia uczniowskiego były prace społeczne, tzw. czyny –wykopki, prace polowe, sadzenie drzew, porządkowanie terenu. Na terenie szkoły powstał gabinet dentystyczny. Zbudowano boisko asfaltowe, które do dziś służy uczniom naszej szkoły.

W szkole nie brakowało uzdolnionej młodzieży. Swoją działalność rozpoczął zespól wokalny ALLADYNKI, prowadzony przez panią4Henrykę Staniek. Zespół ten zdobywał wyróżnienia w wielu prestiżowych konkursach wokalnych.
Lata siedemdziesiąte to czas, gdy kierownikiem szkoły była mgr Joanna Sikora – Glenc. W tym czasie w szkole powstała Izba Pamięci, pojawił się pierwszy kolorowy telewizor. Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych i zdobywali wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienia i nagrody zdobywało Koło Ligi OchronyPrzyrody, którego opiekunem był mgr Edward Wierzbicki. Przez wiele lat zajmowało ono czołowe miejsca w rankingach najlepiej działających kół LOP w województwie. Jego członkowie byli nagradzani za prace literackie, publikowane w regionalnej prasie.
Prężną działalność prowadził chór szkolny pod kierownictwem p.Bernarda Tronta zdobywając wyróżnienia na Przeglądach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych.
W szkole działał Związek Harcerstwa Polskiego wpajający młodym ludziom ideały honoru, przyjaźni i koleżeństwa. Opiekunem harcerzy była pani Maryla Wierzbicka, a w późniejszych latach pan Bronisława Welet. Po wprowadzeniu stanu wojennego, na początku lat 80-tych opiekę nad placówką przejął mgr Henryk Szczotka. Odbywały się okolicznościowe akademie, spotkania przy choince, kuligi i zawody narciarskie. Nadal wyróżniało się koło LOP. Sukcesy zaczęła także odnosić sekcja akrobatyki sportowej, której opiekunem był pan Marcjan Gepfert. Jej członkowie otrzymywali wyróżnienia i medale m.in. na Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Akrobatyce Sportowej. Rozpoczęła się także era osiągnięć naszych uczniów w dziedzinie chemii. Pod opieką mgr inż. Aleksandry Tobiczyk, zdobywali czołowe miejsca w olimpiadach chemicznych. Od tego momentu, co roku szkoła w Ochabach będzie miała finalistów i laureatów z tego przedmiotu, także ogólnopolskich. O osiągnięciach uczniów często będzie pisała lokalna prasa, a opiekunka chemików, pani Aleksandra Tobiczyk, oprócz wielu nagród i wyróżnień w roku 2005 otrzyma tą najbardziej prestiżową – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 1985/86 opiekę nad szkoła zaczęła sprawować pani dyrektor Jolanta Miodonska – Pobuda. Rozpoczęto modernizację szkoły, założono nową instalację gazową w szkolnej kuchni. W tym czasie kolejne sukcesy odnoszą chemicy. Wyróżnia się szkolne koło LOP. Nasi akrobatycy znaleźli się w sekcji woltyżerki przy Kole Jeździeckim w Ochabach i tam osiągają kolejne sukcesy. Zwyczajowo w ochabskiej szkole odbywają się akademie i uroczystości dla uczniów. Jak co roku organizowany jest bal szkolny, nowością są dyskoteki. Do kalendarza akademii szkolnych zostaje wpisane święto Odzyskania Niepodległości, które można już oficjalnie obchodzić.Rok 1992 rozpoczyna się powitaniem nowego dyrektora szkoły, pana Wiesława Paszkiewicza. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych. Na czoło znów wysuwa się chemia, pojawiają się także laureaci olimpiady z biologii, pod opieką pani Hildegardy Płazy. Inicjowane są także akcje Sprzątania Świata i coraz częściej apele o tematyce ekologicznej. Sukcesy na szczeblu gminnym i wojewódzkim odnoszą zespoły pani Ewy Szczotki:ABC – MI – RE – LA oraz zespół instrumentalny Tutti, specjalizujący się w muzyce dawnej. Artyści prezentują swe umiejętności na przeglądach piosenki i Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Młodzi uczniowie biorą udział w zajęciach koła tanecznego SPICE WORD prowadzonego przez pana Marcjana Gepferta. Do ważniejszych zmian należy zaliczyć remont sali gimnastycznej, remont dachu, a w późniejszym czasie wymianę stolarki okiennej i wykonanie nowej elewacji. Uczniowie ochabskiej szkoły wyróżniają się w zawodach sportowych: tenisie stołowym i koszykówce. Wysokie miejsca w gminie zajmują szachiści.Rok 2001jest wyjątkowy dla naszej szkoły. Po raz pierwszy w historii odwiedza nas Urzędujący Biskup Janusz Zimniak. Spotyka się z uczniami i nauczycielami, wspólnie omawiane są problemy wychowawcze współczesnej szkoły. W następnym roku uczniowie poddani reformie edukacji po raz pierwszy piszą sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny. W roku szkolnym2004/2005na stanowisko dyrektora ponownie zostaje powołana pani Jolanta Miodonska-Pobuda, jest to także rok przełomowy dla historii szkoły w Ochabach. Przez połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostaje bowiem utworzony Zespól Szkól nr 4. Kolejne lata to szybki rozwój placówki. Szkoła w Ochabach otwiera się na świat. Bierzemy udział w europejskim programie Socrates Commenius, w ramach którego współpracujemy ze szkołami z Anglii, Szwecji i Francji. Przybliżamy uczniom świat przez wprowadzenie do szkoły nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, utworzenie pracowni audio do nauki języków obcych. Nadal można poszczycić się wysokimi osiągnięciami naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach wiedzy biblijnej, recytatorskich, wokalnych i instrumentalnych. Zaczęliśmy odnosić spore sukcesy w sporcie, mamy osiągnięcia na szczeblu powiatowym w Mini Piłce Nożnej i biegach przełajowych. W 2005 roku oddano do użytku bieżnię ze sztuczną nawierzchnią, a następnie boisko do siatkówki plażowej. Wzięliśmy także udział w wielu projektach unijnych. Dzięki jednemu z nich udało się stworzyć salę zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Jak powiedział Cyprian Kamil Norwid:“Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Ludzkie uczucia, marzenia i plany nie zmieniają się, ale zmieniają się czasy i warunki, w jakich przychodzi nam żyć. Szkoła tętni życiem, każdy rok szkolny pełen jest imprez i uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza – otrzęsiny, rajdy górskie, jasełka, spotkania opłatkowe, walentynki, bal karnawałowy, dzień sportu, liczne akademie i apele okolicznościowe. Nasi uczniowie maja możliwość uczestniczenia w wielu formach zajęć pozalekcyjnych. Sądzimy, że dobrze im w piękniejącej z roku na rok szkole, która niepostrzeżenie stała się jedną z wielu europejskich szkól, nie zatracając przy tym poczucia przynależności regionalnej i narodowej oraz związków z tradycją.

W skład placówki wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Oddziały Gimnazjalne
 

1. Kajzer Karol: Dzieje Wsi Ochaby; Towarzystwo Miłośników Skoczowa; Skoczow 2007; s. 72
2. Tamże; s.74 - 75
3. Tamże; s. 75
4. Tekst utworzony na podstawie kroniki szkolnej, licznych publikacji prasowych dotyczących szkoły w Ochabach oraz książki „Dzieje wsi Ochaby” autorstwa Karola Kajzera – napisały Maja Krawczyk i Irena Słonina.

  
Facebook