Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

Informacje o placówkach oświatowych » Szkoły publiczne » Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie

ul. Mickiewicza 11
43-430 Skoczów
tel: 33 853 37 12
kom. 537 001 490

Dyrektor: p. o. Ludmiła Lewandowska
Z-ca Dyrektora: Urszula Kossakowska, Wojciech Grzebielec
Pracownik sekretariatu: Krystyna Pasterny, Alicja Cieślar

www: http://sp1skoczow.pl/

Szkoła nasza jest dziś najstarszą placówką oświatową w mieście. Łączymy więc tradycje dobrego nauczania z nowoczesnością.
Do dyspozycji uczniów pozostaje 13 sal lekcyjnych, wyposażonych w projektory, tablice i monitory interaktywne,  sala gimnastyczna, mała salka gimnastyczna, biblioteka, świetlica i stołówka. Sport i osiągane wyniki to jeden z naszych głównych atutów. Uczniowie zdobywać mogą szlify sportowe już od pierwszej klasy. Wprowadzane są innowacje pedagogiczne w ramach których odbywają się zajęcia programowania dla dzieci najmłodszych i  nauka języka francuskiego w klasach drugich.  Oprócz nauki języka angielskiego szkoła daje możliwość wyboru nauki drugiego języka spośród języków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  W klasach drugich i trzecich prowadzone są zajęcia szachowe. Uczniowie objęci są pomocą ze strony pedagoga, psychologa i logopedy. Dla potrzebujących dzieci prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie korzystają z gotowanych w kuchni obiadów. Jako społeczność szkolna angażujemy się w wolontariat. W szkole funkcjonuje bardzo prężnie Szkolne Koło Caritas. Tradycją Szkoły są cieszące się dużą popularnością coroczne koncerty charytatywne. 

Cyklicznie organizowane są  szkolne rajdy górskie. Oferujemy też szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych w ramach projektów . Nawiązując do postaci Gustawa Morcinka, pisarza i nauczyciela naszej szkoły organizujemy coroczny Konkurs Morcinkowski i propagujemy jego twórczość.  Wierni chlubnej przeszłości naszej szkoły i roli odegranej podczas walk o Śląsk Cieszyński w 1919r. z powagą obchodzimy uroczystości patriotyczne i rocznice związane z historią miasta , regionu i kraju. Kontakty z instytucjami kultury i życia społecznego owocują lekcjami muzealnymi i bibliotecznymi, udziałem w grach miejskich, nocy Muzeów. W sferze dydaktycznej chcemy odchodzić  od modelu szkoły nauczającej na rzecz szkoły uczącej się uczyć . Staramy się odkrywać, rozbudzać i rozwijać zainteresowania uczniów Pracujemy tak by wychować człowieka dobrego i kierującego się wartościami.

Mocną stroną szkoły są zatrudnieni w niej nauczyciele, wykształceni , mobilni i stale podnoszący swoje kwalifikacje. Nasi nauczyciele starają się uczyć jak należy się uczyć, wprowadzają oryginalne rozwiązania, dopuszczają inne źródła wiedzy, różnicują stopnie trudności zadań  oraz dają informację zwrotną.
 Robimy wszystko by  skoczowskiej „Jedynce” znalazły realizację poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego dziecka jego komfort psychiczny świadomość własnej tożsamości, ciekawość świata, potrzeby i marzenia.

  
Facebook