Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie

Informacje o placówkach oświatowych » Szkoły publiczne » Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie

E-mail: zs1@mzo.skoczow.pl; zs1sekretariat@mzo.skoczow.pl
www: http://zs1skoczow.edupage.org/

 

HISTORIA ZSNR1 W SKOCZOWIE
 

Budowa naszej szkoły rozpoczęła się w roku 1981. W tym czasie wszystkie szkoły pracowały na trzy zmiany. Potrzebne było nowe miejsce, gdzie mogłyby uczyć się dzieci. W pracach wykończeniowych nowego budynku szkolnego pomagali rodzice, nauczyciele, dzieci. Dnia 28 września 1985 roku otworzono nową szkołę, rozpoczęły się pierwsze lekcje. Odbyła się uroczysta akademia, podczas której pierwszy dyrektor mgr Eugeniusz Skarwecki rozpoczął nowy rok szkolny 1985/86 w Szkole Podstawowej nr 8. W szkole pracowało wówczas 25 nauczycieli, 8 pracowników administracji i obsługi, uczęszczało 595 uczniów. Grono pedagogiczne wkłada wysiłek, aby wykształcić młodych ludzi. Dbają o ich rozwój umysłowy, jak i o ich wychowanie. Poza zajęciami szkolnymi prowadzą koła zainteresowań: muzyczno-wokalne, plastyczne, teatralne, ekologiczne, biologiczne, matematyczno-fizyczne, polonistyczne, informatyczne, szachowe i sportowe. Przygotowują uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów. Na terenie szkoły odbywają się corocznie liczne imprezy okolicznościowe. Swoje umiejętności uczniowie prezentują podczas Dni Skoczowa, festynów szkolnych, akademii. uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, czego dowodem są wyniki olimpiad, z konkursów i egzaminów wstępnych do szkół średnich. Pracujemy również z uczniami o niższych możliwościach intelektualnych. W 1999 roku powstała pierwsza klasa integracyjna, obecnie mamy cztery takie klasy. Od 1 września 1999 roku nasza szkoła przekształciła się w Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 1.

W związku z reformą oświaty od dnia 01.09.2017r. Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie przekształcił się w Szkołę Podstawową nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie, w skład której wchodzą Oddziały Gimnazjalne.

 

 

  
Facebook