Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zaproszenie do składania ofert

Oferty pracy » Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie opieki podczas wydłużonych godzin pracy Przedszkoli Publicznych w ramach projektu „Przedszkola nowych możliwości”

Zamówienie jest związane z realizacją projektu: „Przedszkola nowych możliwości” finansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

            Gmina Skoczów zwraca się z propozycją złożenia oferty na pełnienie opieki podczas wydłużonych godzin dla dzieci w następujących placówkach.  Ogółem 1456 godz., w podziale na części. Szczegóły tutaj.

Prosimy o przesłanie/przekazanie  oferty cenowej wg wzoru stanowiącego załącznik niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć wykaz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.  Ofertę należy przesłać/przekazać do siedziby zamawiającego: Miejski Zarząd oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów Termin składania ofert mija w dniu do 31.08.2016 r.  do godz. 14,00.

Facebook