Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek

ZAPYTANIA OFERTOWE » Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie - realizator projektu „Żłobek – nowe możliwości” zwraca się z propozycją złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek do Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie z siedzibą w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. Zakup został zaplanowany do projektu „Żłobek – nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Prosimy o przesłanie oferty cenowej wg wzoru stanowiącego załącznik niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć specyfikacje oferowanego produktu. Specyfikacja winna zawierać wizualizację produktu.

Ofertę w postaci skanu należy przesłać  na adres:
e – mail: justyna.matulska@mzo.skoczow.pl, lub dostarczyć pocztą/osobiście do siedziby zamawiającego: 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1. Termin składania ofert mija w dniu do 19.09.2017 r, godz.15,00.  Osoba do kontaktu i udzielania informacji: Justyna Matulska - starszy specjalista, Aneta Kaźmierczak - referent, tel. 33 858 43 10 wew. 719

Facebook