Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie

ZAPYTANIA OFERTOWE » Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie-realizator projektu ,, Żłobek-nowe możliwości" zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na dostawę mebli oraz asortymentu do wyposażenia sali pobytu, sali odpoczynku, szatni Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie z siedzibą w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. Zakup został zaplanowany do projektu:,, Żłobek- nowe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły w załączeniu.

Facebook