Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

EFS

Kuratorium Oświaty

ZAPYTANIA OFERTOWE

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usług informatycznych na potrzeby MZO w Skoczowie

  Szczegóły w załączeniu.

 • Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie - realizator projektu „Żłobek – nowe możliwości” zwraca się z propozycją złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych/zabawek do Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie z siedzibą w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. Zakup został zaplanowany do projektu „Żłobek – nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   

  Prosimy o przesłanie oferty cenowej wg wzoru stanowiącego załącznik niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć specyfikacje oferowanego produktu. Specyfikacja winna zawierać wizualizację produktu.

  Ofertę w postaci skanu należy przesłać  na adres:
  e – mail: justyna.matulska@mzo.skoczow.pl, lub dostarczyć pocztą/osobiście do siedziby zamawiającego: 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1. Termin składania ofert mija w dniu do 19.09.2017 r, godz.15,00.  Osoba do kontaktu i udzielania informacji: Justyna Matulska - starszy specjalista, Aneta Kaźmierczak - referent, tel. 33 858 43 10 wew. 719

 • Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie Filii Żłobka Dziennego w Skoczowie

 • Zaproszenie do składania ofert na opiekunkę do "Żłobek nowe możliwości"

 • Zaproszenie do składania ofert

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie oraz Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie z oddz. zam. w Międzyświeciu zaprasza do składania ofert na adaptację pomieszczeń na filię Żłobka Dziennego w Międzyświeciu w ramach projektu ,,Żłobek nowe możliwości''

  Szczegóły w załącznikach.

 • Zapytanie ofertowe MZO.271.2.2017

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie zaprasza do składania ofert na usługę pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Skoczów.

  Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym opisem zamówienia w załączniku.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w ramach projektu "Małe-wielkie odkrycia w szkole"

 • Zaproszenie do składania ofert

  Miejski Zarząd Oświaty zaprasza do składania ofert na prowadzenie poradnictwa indywidualnego "Drogowskaz" dla młodzieży z Gimnazjum w Pogórzu i Gimnazjum w Pierśćcu. Szczegóły w załączniku.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie zaprasza do składania ofert na dostawę projektorów multimedialnych i telewizora do szkół Gminy Skoczów.

  Szczegóły w załączniku.

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: PROWADZENIE WARSZTATÓW ,,Lepszy ja''

Strony:
Facebook