Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny: Przedszkole Publiczne w Pogórzu

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Zespół Szkolno-Przedszkolny: Przedszkole Publiczne w Pogórzu

E-mail: pppogorze@mzo.skoczow.pl
www: http://pppogorze.mzo.skoczow.pl/

 

​Przedszkole Publiczne w Pogórzu jest instytucją działającą nieprzerwanie od 1946 r. Budynek przedszkola mieści się w samym centrum wsi Pogórze, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogato wyposażony w urządzenia ogrodowe plac zabaw. Nasze przedszkole jest placówką 3-oddziałową, realizującą bezpłatną podstawę programową w godzinach od 7.30 do 12.30. Pierwsze dwie grupy przedszkolne (grupa starsza i grupa młodsza) znajdują się w budynku przy ul. Bielskiej 91, natomiast grupa III znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 5w Pogórzu.

Wnętrze przedszkola oddaje ciepły i rodzinny nastój, jest funkcjonalne i kolorowe. Posiadamy cztery sale do zabaw, wyposażone w kąciki tematyczne związane z realizowaną tematyką globalną i prowadzonymi działaniami. Różnorodność pomocy dydaktycznych, zabawek i wystrój sal zachęcają dzieci do wspólnej zabawy, aktywnego działania, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
W naszym przedszkolu dzieci z grupy I i II mają zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do godz. 16.30. W tym czasie dzieci mogą skorzystać ze śniadania, obiadu i podwieczorku. Posiłki te są smaczne, zdrowe, urozmaicone, jadłospisy dostosowane są do wieku dzieci, ich potrzeb rozwojowych oraz założeń piramidy zdrowego żywienia.
Wychowankowie z grupy III, uczęszczają do przedszkola od godz. 7.30 do godz. 12.30. Jest to grupa nieżywiona przez przedszkole.

Godziny otwarcia dostosowane są do wymagań rodzin korzystających z placówki.

 

Oferta:

​Funkcję dyrektora przedszkola sprawuje mgr Agata Krząszcz. O wszechstronny rozwój dzieci dba wykwalifikowana kadra nauczycielska, tworząc radosny klimat do zabawy i nauki. W przedszkolu mamy swoich specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej. Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną oraz wysoki poziom pracy w poszczególnych grupach wiekowych. W ramach naszej pracy wychowawczo- dydaktycznej realizujemy program „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka”, autorstwa M.Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Ponadto realizujemy autorski „Program oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych” mgr Agaty Krząszcz i mgr Renaty Góreckiej. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone są z zastosowaniem nowatorskich metod pracy, nauczycielki wykorzystują też wiedzę zdobytą na kursach i szkoleniach doskonalących swój warsztat pracy.
Przedszkole organizuje dla swoich podopiecznych: wyjazdy: do kina, teatru, Figloparku, kuligi, wycieczki poznawczo-edukacyjne, turystyczno-krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Ponadto nasza placówka aktywnie współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym (Zespołem Szkół nr 5 , Domem Pomocy Społecznej, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z Parafią Rzymsko-Katolicką w Pogórzu). Przedszkolaki biorą aktywny udział w uroczystościach organizowanych na terenie wsi i gminy. Prezentują swoje umiejętności w licznych konkursach i przeglądach artystycznych.
Corocznie organizujemy uroczystości grupowe i przedszkolne związane z realizowaną tematyką oraz ważnymi wydarzeniami (Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie z Mikołajem, Jasełka, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Festyn Rodzinny, Uroczyste Pożegnanie Straszaków).

 

Zajęcia dodatkowe:

Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.

Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.

Facebook