Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach

Informacje o placówkach oświatowych » Szkoły publiczne » Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiczycach wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiczycach wraz z Przedszkolem Publicznym w Kiczycach

 

ul. Długa 52, 43-430 Kiczyce
tel: 33 853 35 27
kom. 722 001 409

 

Dyrektor: Aleksandra Trąbała
Z-ca Dyrektora: Mirosłąw Lapczyk - społeczny zastępca

Pracownik sekretariatu: Gabriela Krawczyk

www: http://www.sp4kiczyce.pl/

Nasza szkoła charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem i rodzinną atmosferą. 

W klasach I –III  wykorzystujemy elementy pedagogiki montessoriańskiej. Warto podkreślić,  że we współpracy z Fudacją Orange aktywnie realizujemy program Mega Misja. Na uwagę zasługuje fakt, że jako pierwsza i jedyna placówka w powiecie umożliwiamy uczniom naukę w oddziale dwujęzycznym.

W 2018 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Śląskiego Kuratora Oświaty certyfikatem „Przyjazna Szkoła” za zaangażowanie w realizację edukacji włączającej.
Naszym  atutem jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze i wyposażeniu sal w bogatą ofertę pomocy dydaktycznych. W pracy dydaktyczno – wychowawczej sięgamy po  najnowsze technologie informacyjne korzystając z tablic interaktywnych i programów komputerowych.  Bliskie jest nam kultywowanie tradycji i języka naszego regionu poprzez uczestnictwo w konkursach oraz  lokalnych uroczystościach.

  
Facebook