Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

EFS

Kuratorium Oświaty

AKTUALNOŚCI

Skoczów, 24.10.2016

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia do sal oddziałów przedszkolnych w ramach projektu: „Przedszkola nowych możliwości”

Szanowni Państwo,

 

            Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie- realizator projektu „Przedszkola nowych możliwości” zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na dostawę mebli oraz asortymentu do wyposażenia sal edukacyjnych Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 4 z oddziałami zamiejscowymi w Międzyświeciu, Przedszkola Publicznego w Harbutowicach, Przedszkola Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu: Zakup został zaplanowany do projektu „Przedszkola nowych możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę w postaci skanu należy przesłać  na adres:
e – mail: justyna.matulska@mzo.skoczow.pl, lub dostarczyć pocztą/osobiście do siedziby zamawiającego: 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1. Termin składania ofert mija w dniu do 02.11.2016 r, godz.15,00.  Osoba do kontaktu i udzielania informacji: Justyna Matulska - starszy specjalista, tel. 33 858 43 10 wew. 719

 

 • logo.jpg

  Nowe Oferty pracy - MZO

  Ogłasza się nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie - stanowisko Referent - Informatyk

 • logo.jpg

  Ogłoszenie wyników naborów na stanowiska urzędnicze

  Ogłasza się wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze:

  MZO.1102.1.2016 - informacje TUTAJ

  MZO.1102.2.2016 - informacje TUTAJ

  MZO.1102.3.2016 - informacje TUTAJ

 • logo.jpg

  Nowe Oferty pracy - Miejski Zarząd Oświaty

  Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

  ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

  MZO.1102.1.2016: Stanowisko referent. Szczegółowe informacje TUTAJ

  MZO.1102.2.2016: Stanowisko referent. Szczegółowe informacje TUTAJ

  MZO.1102.3.2016: Stanowisko inspektor. Szczegółowe informacje TUTAJ

 • Ogłoszenie o naborze na stanowiska

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY  NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W SKOCZOWIE  Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W MIĘDZYŚWIECIU

  2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W HARBUTOWICACH

  3. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

   

 • unia.jpg

  Dodatkowy oddział językowy w Przedszkolu

  Informujemy, że z dniem 01.09.2016 roku w Przedszkolu Publicznym nr 4, 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 20  zostanie uruchomiony dodatkowy odział językowy (j. angielski) czynny 12.30-17.30.

 • nasi_najlepsi[1].jpg

  Nasi Najlepsi - Uroczysta gala

  Już po raz drugi Urząd Gminy Skoczów zorganizował galę „Nasi najlepsi”.

 • Podziekowanie Slaskiego Kuratora Oswiaty[2].jpg

  Śląski Kurator Oświaty dziękuje dyrektor Przedszkola nr 4

  Teresa Ornowska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Skoczowie, otrzymała uroczyste podziękowania złożone na ręce Burmistrza Miasta Skoczowa od Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer za udział, zaangażowanie oraz merytoryczny wkład w konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Konferencja odbyła się 6 czerwca 2016 w Sejmie RP w Warszawie, a poświęcona była systemowi doskonalenia nauczycieli, obecnych trendach i modelach doskonalenia zawodowego w Europie, organizacji i finansowaniu placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce.

  Dyrektor Ornowska była jedynym pedagogiem z powiatu cieszyńskiego, którego Śląski Kurator Oświaty wytypował do wzięcia udziału w konferencji.
  – Takie wyróżnienie to wielki zaszczyt dla pedagoga. Bardzo się cieszę, że wysokie kompetencje dyrektor Teresy Ornowskiej są cenione nie tylko w gminie Skoczów, ale także w województwie. Pani dyrektor dziękuję za godne reprezentowanie gminy Skoczów na forum ogólnopolskim – podsumowuje burmistrz Mirosław Sitko. Do wyrazów uznania przyłącza się także dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Cezary Tomiczek.

 • konkurs1[1].jpg

  Konkurs na dyrektora szkoły!

  Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie

  Burmistrz Miasta Skoczów ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie, ul. Morcinka 20, 43-430 Skoczów.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające łącznie wymagania wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.)...

 • lato-w-miescie![1].jpg

  Lato w mieście 2016

  Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym 6/7 – 16 lat do udziału w akcji „Lato w mieście 2016”!

   

  Uczestnictwo dziecka w akcji jest możliwe po wypełnieniu i złożeniu przez rodzica / opiekuna prawnego karty kwalifikacyjnej [Karta kwalifikacyjna.pdf ]. Karty dostępne są w Urzędzie Miejskim (pok. nr 1) oraz w placówkach oświatowych na terenie których odbywać się będą zajęcia. Karty należy składać do dnia 20 czerwca 2016 r. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Więcej informacji pod nr tel. 33 853 38 54 wew. 154.

  Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie

 • bw.jpg

  Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta!

  Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

  Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju. Działania promocyjne skoncentrowane zostaną w okolicach kąpielisk, stanic wodnych, marin, itp. Podstawowy cel to wykształcenie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkolnej uprawiających sporty i rekreację wodną, co z kolei pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków.

  Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Facebook