Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy

Informacje o placówkach oświatowych » Przedszkola publiczne » Przedszkole Publiczne w Ochabach z oddziałami zamiejscowymi w Wiślicy

E-mail: ppochaby@mzo.skoczow.pl
www: http://ppochaby.mzo.skoczow.pl

 

​​Przedszkole Publiczne w Ochabach mieści się w nowym budynku oddanym do użytku latem 2010 r.
Położone jest w okolicy zachwycającej naturalnym krajobrazem i przestrzenią. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00 . Dysponuje 92 miejscami dla wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu są 4 oddziały dzieci, w tym jeden integracyjny.

Oferta:

​• Jesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.
• Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując.
• Zachęcamy i zapraszamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
• Nasz program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.
• Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.
• Dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia za pomocą metod badawczych i aktywizujących.
• Przedszkolaki mają dostęp do pełnej gamy zabawek edukacyjnych.
• Do dyspozycji dzieci są dwa duże ogrody z placem zabaw.
• Posiadamy nowocześnie wyposażoną kuchnię a przygotowywane posiłki są urozmaicone, regularnie wprowadzamy nowe potrawy. Organizując żywienie dzieci uwzględniamy eliminacje pokarmowe oraz specjalistyczne diety.
• Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
• dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej
• rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
• dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
• wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
• kształtujemy podstawowe powinności moralne
• kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
• kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
• ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
• tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

 

Zajęcia dodatkowe:

Popołudniowe zajęcia rozwijające : „Tańczące Brzdące” – kółko taneczne
„Gotujemy razem z Cecylką Knedelek” – kółeczko kulinarne
„Rysujemy i malujemy piosenki” – zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu
„Mistrz spostrzegania” – zajęcia rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową metodą M. Frostig.
Co tydzień wyjeżdżamy na krytą pływalnię „Delfin” w Skoczowie.
Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego dyrektor diagnozuje potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno-emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-muzyczne czy sportowe. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy, psychologa czy instruktora terapii zajęciowej.

Dodatkowo w placówce prowadzone są dodatkowe zajęcia finansowane z Unii Europejskiej. W ramach projektu „Przedszkolaki na start” wychowankowie naszej placówki mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, które poszerzyły naszą ofertę edukacyjną prowadząc jednocześnie do wszechstronnego rozwoju maluchów. W placówce przez cały rok odbywały się m.in. zajęcia w ramach dnia artysty, czy małego konstruktora w pozostałe dni najmłodsi uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach w ramach wydłużonego czasu pracy. Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”, w ramach którego dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ich rodziców na których wspólnie wykonują karmiki, pieką ciasteczka, robią przetwory czy uczestniczą w warsztatach z fotografii.

 

Facebook