Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Informacje o placówkach oświatowych » Szkoły publiczne » Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Szkoła Podstawowa w Pogórzu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu wraz Przedszkolem Publicznym w Pogórzu


www: http://www.zs5pogorze.ox.pl

 

Historia szkoły:

8 wrzesień 1895r. - Poświęcenie i oddanie do użytku szkoły dwuoddziałwej w Pogórzu;
lata 1914-1918 - Szkoła stała się jednododdziałową z powodu braku  nauczycieli;
1933r. - Utworzona zostaje szkoła trzyklasowa;
1936/37 - Od września powstała szkoła drugiego stopnia z 6 klasami (125 uczniów);
1939r. - W związku z wybuchem wojny rok szkolny rozpoczął się w listopadzie, a nauka  odbywała się tylko w języku niemieckim;
lata 1939-1945 - W szkole uczył tylko 1 nauczyciel po 1,5 godz. dziennie;
styczeń-kwiecień 1945r. - Szkoła została zamknięta i stała się punktem oporu wojsk niemieckich. Nastąpiło poważne uszkodzenie budynku szkolnego;
wrzesień - grudzień 1945r. -W czasie odbudowy szkoły nauka odbywała  się na zamku Stonawskich w Pogórzu;
marzec 1946r. - W budynku szkolnym uruchomione zostało przedszkole;
wrzesień 1949r. - Utworzona została siedmioklasowa Szkoła Ogólno-kształcąca stopnia podstawowego;
lata 1949-1950 - W szkole prowadzono kursy wieczorowe dla  analfabetów;
1955r. - Odbył się remont kapitalny szkoły;
1966r. - Przedszkole przeniesione zostało do samodzielnego budynku;
wrzesień 1966r. - Szkoła w Pogórzu stała się placówką ośmioklasową;
lata 1967-1969r. - Miała miejsce modernizacja szkoły;
1981r. - Odbył się kolejny poważny remont budynku;
1986r. - Oddano do użytku zastępczą salę gimnastyczną mieszczącą się  w budynku szkolnym;
wrzesień 1990r. -  Do szkoły powróciły lekcje religii, a w salach zawieszono  krzyże;
1994r. - Organem prowadzącym szkołę został Urząd Miejski w Skoczowie;
1995r. - Odbyła się uroczystość 100-lecia szkoły;
wrzesień 1999r. - W związku z rozpoczętą reformą edukacji szkoła stała się placówką 6-klasową. Dzieci gimnazjalne rozpoczęły dalszą edukację w gimnazjach w Skoczowie i Pierśćcu;
marzec 2002r. - W budynku szkoły uruchomiono świetlicę;
13 kwiecień 2002r. - Szkole Podstawowej w Pogórzu nadano imię Jana Marka;
wrzesień 2002r. - W budynku szkolnym oddano do użytku pracownię komputerową. Rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego;
rok szkolny 2003/2004 - Odbył się remont starego budynku szkoły;
październik 2004r. - Uroczyste poświęcenie budynków szkolnych po  rozbudowie;
styczeń 2005r. – czerwiec 2006r. – Budowa hali sportowej;
kwiecień 2006r. – Powołanie Gimnazjum Nr 7 w Pogórzu;
czerwiec 2006r. – Utworzenie Zespołu Szkół Nr 5 w Pogórzu składającego  się z Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Marka oraz Gimnazjum Nr 7;
lipiec 2006r. – Poświęcenie i oddanie do użytku nowo wybudowanej Hali    Sportowej im. Jana Marka;
rok szkolny 2006/2007 – Wykonanie zagospodarowania terenu wokół szkoły;
od 01.09.2007r. – Mundurki szkolne.
22.09.2007r. – otwarcie boisk szkolnych wokół szkoły (kort tenisowy, bieżnia, boisko ze sztuczną trawą).

W skład placówki wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Oddziały Gimnazjalne

Patron:

Jan Marek (1931-2001) patron szkoły w Pogórzu.

Działacz sportowy, zapalony narciarz, biegacz, regionalista, wielki przyjaciel młodzieży. Był człowiekiem oddanym idei sportu, zaangażowany w propagowanie aktywności sportowej przez osobisty przykład oraz działalność na rzecz zdrowego trybu życia.  

Jan Marek to współzałożyciel przed 50 - laty klubu sportowego "LKS Pogórze". Na przestrzeni całego półwiecza był jego czynnym zawodnikiem, działaczem, trenerem, opiekunem - duszą wszystkich miłośników sportu.
Był pomysłodawcą i twórcą "Crossu Świętojańskiego", którego charakter, na przestrzeni  lat przerodził się z imprezy ogólnokrajowej w międzynarodową. Jan Marek był człowiekiem pracowitym, ofiarnym, koleżeńskim i pełnym pogody ducha o społecznikowskiej pasji. Człowiekiem, dla którego biegi latem, a szczególnie na nartach zimą, były treścią i sposobem na życie. Upór " Jaśka" z Pogórza oraz ogromna pracowitość pozwoliła, iż stał się legendą skoczowskiego sportu...
W szkole znajduje się izba poświęcona pamięci Jana Marka. Znajdują się w niej pamiątki po patronie stare zdjęcia, dokumenty oraz trofea sportowe zdobyte w narciarstwie i lekkoatletyce.

 

  
Facebook